zaterdag 10 maart 2018

Laatste wintermeeuwendagje weer

Gisterenmiddag heb ik aardig wat kruimels verzameld, zodat ik vandaag voor de laatste keer weer deze winter Rotterdam-Zuid in kan gaan. Wie weet levert dat nog wat doortrekkende kokmeeuwen op en ook zullen ongetwijfeld de eerste kleine mantelmeeuwen weer gearriveerd zijn. Gelukkig is er goed weer opgegeven, dat scheelt uiteraard ook altijd. 

Na de eerste plekken is al snel duidelijk dat al veel kokmeeuwen de stad uit zijn getrokken. De groepen zijn overal geslonken, en daarmee ook het aantal geringde exemplaren. Ondanks dat lees ik uiteindelijk nog een kleine vijftien kokmeeuwen af, waarvan gelukkig nog wel een viertal nieuw is voor deze winter. Leuke aflezingen, zoals een Spanjaard op doortrek of iets dergelijks, zitten er helaas niet bij. 

Het voordeel is echter dat als de kokmeeuwen vertrokken zijn, hun plaats gelijk wordt ingenomen door grote meeuwen. Zilver- en kleine mantelmeeuwen zijn namelijk weer volop vertegenwoordigd in de stad. De vogelgemeenschap is wat dat betreft binnen twee weken compleet omgedraaid. Tussen deze beesten zitten nog wel de nodige geringde exemplaren uit de Rotterdamse havens, maar een Deense zilvermeeuw en een Spaanse kleine mantelmeeuw zijn nog wel leuke gevallen! 
Kleine mantelmeeuw R-A||J
Een overwinterende jonge zwartkopmeeuw blijkt ook nog steeds aanwezig, maar deze is pas te grazen genomen door Frank Majoor en van een mooie kleurring voorzien. Hopelijk kunnen we dit exemplaar dus de komende tijd gaan volgen! Wellicht komt hij de volgende winter terug?
2kj zwartkopmeeuw W-3ELT
Ten slotte is één van de laatste aflezingen de beste. Op één van de schepen op de Nieuwe-Maas rust namelijk een prachtige eerste winter pontische meeuw uit Tsjechië, met een witte kleurring 279:U. Het is pas de eerste Tsjechische pontische meeuw voor de stad. Overigens was hij voor deze aflezing nog nergens anders gezien. Een mooie afsluiter van de laatste wintermeeuwendag van de winter. 
Tsjechische pontische meeuw W-279:U

vrijdag 9 maart 2018

Maartochtendje met een witkopgors!

Dankzij de het feit dat de Wageningen Universiteit vandaag 100 jaar bestaat, heb ik een heerlijk dagje vrij. Het voorjaar is nu toch wel een beetje aangebroken, dus ik kan 'm prima vullen... Vanochtend vroeg fiets ik zo weer eens een rondje door Polder Sandelingen, waar op de ijsbaan al enkele dagen een grote groep grutto's zich ophoudt. Nu is dat ook het geval, erg gaaf! Het gaat om maar liefst tachtig exemplaren met daartussen ook nog twee geringde beesten. Leuk om te zien is overigens ook nog dat wanneer een grutto overvliegt ze luidkeels beginnen te roepen, waarna ik ook een exemplaar zie invallen. Kennelijk weten ze toch de boodschap over te brengen dat er voedsel en veiligheid te vinden is...
Grutto's waaronder rechts een geringde
Naast de vele grutto's loopt ook nog een kemphaan rond, die zich van dichtbij leuk laat bekijken. Ook wat stormmeeuwen zitten tussen de groep meeuwen, maar af en toe gaan ze plots achter een grutto of de kemphaan aan als die een prooi hebben. Ze blijven net zo lang etteren tot het slachtoffer de worm gaat vallen. Leuk gedrag om zo te zien!
Kemphaan

Grutto's worden geschaduwd door een stormmeeuw
Verder is het in het gebied een echte maartochtend, met alweer wat zingende rietgorzen en baltsende kieviten, maar ook nog veel wintertalingen, kramsvogels en de bekende overwinterende geelpootmeeuw. De aanwezigheid van kieviten is wel weer leuk te noemen, aangezien afgelopen jaar 0 broedparen in het gebied zaten. Het nabijgelegen Waalbos stroomde toen echter over van de kieviten, want gezien de uiterst geschikte omstandigheden aldaar heeft dat als een magneet al de andere gebieden in de buurt leeggezogen. Nu het daar aan het dichtgroeien is worden de 'normale' plekken weer ingenomen. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden dit jaar!
Kramsvogels

Na een afspraak bij Ecoresult, waar ik dit jaar in de drukke tijd zal bijspringen met broedvogelonderzoek, ga ik richting Goedereede. Nabij het plaatsje Havenhoofd zit namelijk al bijna twee weken een fraai mannetje witkopgors. Een goede soort voor de Zuid-Hollandlijst, die daarop natuurlijk niet mag ontbreken.

Bij aankomst rond half 12 is de vogel nog niet gezien. Aangezien hij de afgelopen tijd op een akker bleek te foerageren, en af en toe in wat meidoorns komt zitten, is het wachten geblazen óf even een rondje over de akker lopen. Aangezien het beest de hele dag nog niet is gezien kiezen we voor het laatste, waar na een tijdje het beest inderdaad opvliegt. Erg mooi! Hij vliegt richting Havenhoofd, dus we gaan snel die kant op in de hoop op een betere waarneming.
Polder nabij Havenhoofd
Het is eventjes zoeken, maar dan komt die betere waarneming ook. Na een kwartiertje gaat het beest namelijk op een klein mesthoopje zitten, zowat in een achtertuin, en laat zich daarbij op een tiental meters schitterend bekijken! Het blijft een supermooi beest vanuit Siberië, ook al is het alweer mijn derde exemplaar van deze soort.
Witkopgors
Nadat de vogel weer is verdwenen ga ik er maar van tussen en ik neem nog even een kijkje in de haven van Stellendam. Daar blijkt nog een mooie Noorse grote mantelmeeuw te zitten en ook een mannetje grote zaagbek laat zich nog leuk bekijken.
Noorse grote mantelmeeuw Z-JZH53
Op de terugweg stop ik vervolgens nog eventjes in Zwartewaal. In dit dorpje op Voorne-Putten bleek pas al de hele winter een braamsluiper te overwinteren. Zeer waarschijnlijk gaat het om de Siberische soort, wat net als de witkopgors een goede is voor Zuid-Holland. In het half uurtje dat ik in de vogel steek kan ik 'm helaas niet vinden, maar het is ondanks dat wel een vogelrijke buurt met veel ringmussen, sijzen en een groene specht.

Al met al een mooie maartdag met een bijzonder fraaie Siberische soort!

zaterdag 3 maart 2018

Ringdag met een lange adem...

Met vorst hebben mensen het meestal vooral koud, maar ringers krijgen het altijd warm van binnen. Vorst betekent namelijk dat er vogels gevangen kunnen gaan voor onderzoek worden in de anders zo saaie winter. De afgelopen dagen draaide een enkel ringstation langs de kust dan ook op volle toeren, met jaloersmakende aantallen en soorten. Op VRS Meijendel ging het wat minder soepel, maar ondanks dat werden daar toch ook enkele vogels gevangen. Aangezien ik nog nooit met vorst of sneeuw op de baan ben geweest, moest ik vandaag natuurlijk wel gaan. Nadat vannacht nog een laagje sneeuw was gevallen en het vanaf morgen echt gaat dooien, was dit de laatste kans op wat spektakel.

In de vroege ochtend beginnen Maarten Verrips en z'n vriendin en ik dan ook, waarbij we hopen op soorten als wulp, kievit, bonte strandloper en misschien zelfs ook pijlstaart, die door de vorst in beweging zijn gekomen. Zodra dus vogels gaan overvliegen is het zaak om ze aan de grond te krijgen en het liefst op het slagnet, zodat we de vogels kunnen vangen en ringen. Verder vermaken we ons ook prima met een vos, ree, grote zaagbek, wat houtsnippen en ook een langsflappende roerdomp.
De ringbaan
Terwijl wij de hele ochtend naar een lege lucht staren, horen we van ringstations ten noorden van ons dat ze daar al wel wulpen vangen. Eén keer komt een tweetal over, maar samen met een slechtvalk, dus het duo vliegt uiteraard hard door. Wat pijlstaarten reageren daarentegen verrassend genoeg wel op het geluid en vliegen rakelings over het slagnet. Zitten doen ze helaas niet, maar ze laten zich wel schitterend bekijken. Een mooie ervaring.

Zodra de sneeuw rond het middaguur voor een groot deel is gesmolten lijkt er meer beweging te komen. Mogelijk zijn veel vogels opgehouden vanuit het noorden door het sneeuwdek, en aangezien dat nu verdwijnt komen ze nu door naar het zuiden. Om half twee levert dat opeens een kievit op die landt voor de hut en vervolgens keurig naar de goede plek loopt. Even later hebben we de tweede kievit voor het ringstation in handen. Een erg fraaie vogel zo in de hand!
Kievit vrouw
Hierna lijkt er leven in de brouwerij te komen en verschijnen ook de eerste groepjes wulpen in de lucht. Plotseling komen ze dan opeens naar beneden en lopen er veertien wulpen voor de hut! Uiteraard niet op het slagnet, dus een vangst zit er helaas niet in. Zeker als vervolgens een buizerd de boel ook weer opjaagt, maar ze komen terug. Leuk is overigens ook een geringd exemplaar ertussen, die vermoedelijk in Castricum of IJmuiden is geringd deze week, of mogelijk dezelfde dag.
Foeragerende wulpen
Als ze even later toch het slagnet oplopen slaan we dat individu echter niet, maar wel een andere. Wat een fraaie en grote vogel zo in de hand! Uiteindelijk weten we er nog twee te vangen. Erg gaaf!
Wulp
Later op de middag is het plotseling een bonte strandloper die op het toneel verschijnt. Na de eerste slag weet hij te ontvluchten, maar een ander exemplaar (of dezelfde?) is even later wel de pineut. Weer al zo'n fraaie vogel in de hand! Het wordt echter wat overschaduwd, doordat Vincent van de Spek en ik wat geconcentreerd het beestje bestuderen en daarmee de slag uit het oog verliezen. Als we terugkomen vliegt er gelijk een kanoet op. Helaas, helaas... Een tweede bonte strandloper kunnen we hierna wel vangen, zodat de eindscore op zes vogels komt na een lange dag. Daarop moeten we uiteraard benadrukken wat we wél hebben gevangen, ook al was daar wel een lange adem voor nodig...
Bonte strandloper
Zie hier voor de details.

vrijdag 2 maart 2018

Ff overstappen

Vanmiddag ben ik mooi op tijd klaar in Wageningen, zodat ik al vroeg in de middag onderweg ben richting het oude vertrouwde westen. In Utrecht moet ik een kwartiertje wachten op de trein naar Rotterdam, zodat ik besluit om snel even de kleine burgemeester te doen die praktisch naast het station zit. Na enkele minuten lopen ben ik op de plek en zie ik de burgemeester gelijk zwemmen. Altijd leuk, die meeuwtjes uit Groenland die normaal op IJsland overwinteren!
Kleine burgemeester
Kokmeeuwen blijken er ook te zitten, dus uiteraard moet ook nog even naar de poten gekeken worden. Daarvan blijken om twee exemplaren ringen te zitten, wat Duitse ringen betreft. Toch leuk! De overstap mis ik uiteraard vervolgens op een minuut, dus alsnog een kwartiertje wachten op het station dan maar...
Duitse kokmeeuw W-AF507
Rechts de kleine burgemeester en erachter het station
Eenmaal thuis heb ik ook nog even daglicht, want de dagen gaan lengen, dus ik rijd nog even wat rond door Ambacht. Wat kruimels halen bij de bakker voor nog een laatste meeuwenronde volgende week en gewoon het ijs bekijken. Dat ligt er nogal wat, bijvoorbeeld de hele Crezéepolder ligt dicht met ijsschotsen. Het Waaltje ligt echter nog aardig open en daar zijn de watervogelaantallen dan ook aardig, met o.a. twaalf dodaarsjes en ruim zestig kuifeenden. Ook op de Oude-Maas zitten ruim tweehonderd kuifeenden, terwijl er zonder vorst nul zitten... Een leuke eend in de bijt zit er helaas niet in, wellicht van het weekend?
Crezéepolder

woensdag 28 februari 2018

Kwelslootjes als laatste redding

Uiteindelijk is dan op het eind van de winter toch nog een beetje winter geworden. Binnen afzienbare tijd lag veel open water dicht, ondanks de harde oostenwind. Voor veel vogels betekent dat een regelrechte ramp, want door de kou moeten ze continue naar voedsel zoeken om warm te blijven. Door de vorst is de grond bevroren en zijn met name steltlopers zoals snippen de sigaar. Op enkele plekken blijft het water echter open, bijvoorbeeld op plekken waar stroming is of als er ergens kwel optreedt. Op die plekken komt grondwater omhoog, dat meestal toch een graad of tien is, en dus niet bevriest. 
Kwelslootje
In het Binnenveld tussen Wageningen en Rhenen, waar ik elke dag doorheen fiets, heb je ook wat van die slootjes. Vanmiddag bleken deze echter opeens gevuld met 25 watersnippen en 3 bokjes, ongekend! Vermoedelijk komen deze beesten uit de wijde (dichtgevroren) omtrek om hier met elkaar nog wat voedsel te verzamelen. Uiteindelijk is het een triest gezicht, zeker omdat veel van die beesten het einde van de week vermoedelijk ook niet halen. 
Watsersnip
Kieviten zijn overigens ook nu helemaal de weg kwijt, en op meerdere ongewone plekken kwam ik nu exemplaren tegen, zoals in schapenweitjes bij bebouwing. Helaas vond ik ook al een dood exemplaar, wat de impact van zo'n vorstweekje wel benadrukt. 
Kievit op een plek waar die niet hoort

zaterdag 24 februari 2018

Geslaagde dag, maar niet voor bosuilen...

Ruim twee weken terug was ik al samen met Sander Elzerman in Rotterdam-Zuid voor geringde meeuwen, maar ook vandaag is dat weer de bestemming met Laurens van der Padt en Laurens van der Wind. Voor een respectabel aantal aflezingen deze winter moest er nog wel minimaal één goede afleesdag komen, en de omstandigheden voor vandaag lijken goed. Het heeft de laatste nachten wat gevroren, maar door een harde wind is er helaas weinig ijs gegroeid. Verder geven ze gelukkig wel droog weer op vandaag, dus dat moet toch wel wat gaan opleveren!

De ochtend is echter uitermate rustig, met vrijwel enkel bekende kokmeeuwen en dus geen spektakel. Rond het middaguur zijn we in het Zuiderpark en zien we eindelijk het eerste nieuwe exemplaar van deze winter, ook al hebben we die in afgelopen jaren al wel eerder gezien. Vanaf de Boergoensevliet begint het dan wel echt te lopen met wat teruggekeerde overwinteraars, altijd goed! Het tweetal overwinterende zwartkopmeeuwen in de Carnissebuurt is daarentegen wel ongeveer het hoogtepunt van de dag, aangezien ze samen aan het foerageren zijn. Uniek!
Deense kokmeeuw W-VR38
Zwartkopmeeuwen
Op het Afrikaanderplein gaat het vervolgens los met maar liefst elf aflezingen! Een prachtig aantal van vooral teruggekeerde overwinteraars, maar ook een fijne 1ste winter kokmeeuw uit Finland. Verder uiteraard de nodige Nederlandse zilvermeeuwen, maar ook een Belg. Daarnaast is een tweetal pontische meeuwen ook erg vermakelijk.
Nederlandse zilvermeeuw Y-U||E
4kj (boven) en 3kj pontische meeuw
Wat kokmeeuwen betreft leveren de volgende parkjes en havens nog aardig wat teruggekeerde overwinteraars op. Met name uit Finland, Nederland, België en Litouwen. Nieuwe beesten zitten er helaas niet bij. Qua zilvermeeuwen is het slotakkoord daarentegen wat diverser, maar een Texelse exemplaar en een Belgische vogel.

Desalniettemin was het een geslaagde dag met 56 aflezingen, waarvan 13 nieuwe kokmeeuwen voor dit winterseizoen. De terugweg naar huis met een harde oostenwind pal tegen was wat minder aangenaam dan de rest, maar dat mocht de pret niet drukken...
Belgische zilvermeeuw B-CROB
In de avond loop ik met Laurens van der Wind nog 3 uur rond in de grienden van de Oude-Maas bij Rhoon, in de hoop op bosuilen. De uitgave van een boek over de avifauna van IJsselmonde staat namelijk net in de steigers, maar daarvoor moet ook nog wat geïnventariseerd worden. Het is de bedoeling om dit jaar alle buitendijkse grienden van IJsselmonde te inventariseren, waar IJsselmonde zich verreweg het meest in onderscheid gezien de zeldzaamheid van deze zoetwatergetijdegebieden. De wind is echter spelbreker vanavond en verder dan twee territoria komen we niet. Dat betekent dat we dus nog een keertje terug moeten, maar dat is natuurlijk geen straf. De avond werd bijvoorbeeld nog opgeleukt met een zevental bevers, die doen het werkelijk fantastisch in deze gebieden...

dinsdag 20 februari 2018

Geslaagde bastaardarendtwitch

Je hebt van die soorten die met enige regelmaat worden gezien in Nederland, maar nagenoeg nooit twitchbaar zijn. Met name arenden zoals schreeuw- en bastaardarend (en misschien wel hybrides) hebben daar de laatste jaren een handje van. Toen zondagmiddag een bastaardarend werd opgepikt in de Lopikerwaard en later werd teruggevonden zorgde dat dus voor nogal wat onrust in de vogelaarswereld. Het beest bleek in het Loetbos te gaan slapen, waar het gisterenochtend een regelrechte chaos was met veel vogelaars, slechte communicatie en voor velen vooral: geen bastaardarend. 

Ik was er (gelukkig) niet wegens studie, maar enigszins onverwacht wordt de vogel vanochtend toch weer teruggevonden in hetzelfde gebied. Samen met Jonathan Janse zit ik in de collegebanken, en aangezien hij een lift weet te regelen met Bram Ubels stappen we om half twee in bij station Rhenen. Deze arend die voorkomt in met name Rusland (vanaf Polen naar het Oosten) wil ik toch wel graag zien. Zeker omdat dit een zekere bastaardarend is en geen hybride met schreeuwarend, waar tegenwoordig veel om te doen is gezien hun overlappend voorkomen in Polen. Daarnaast is het ook gewoon een prachtig beest, zo'n jonge arend! 
Drukte op de dijk
Bij aankomst op de Lekdijk nabij Bergambacht is het gelukkig gelijk aanschuiven. De arend zit rustig in wat elzen en laat zich vanaf de dijk met mooi licht fraai bekijken. Gaaf! Veel actie zit er niet in, maar de soort is binnen! Uiteindelijk vliegt hij nog een klein stukje, wat toch weer wat extra's geeft bij zo'n vogel. Echt jagen doet hij niet en wachten tot hij weer naar de slaapplaats gaat vliegen doen we ook niet, want met Hugo Moerman kan ik naar Ambacht rijden. Een succesvolle twitch dus! De tweede alweer dit jaar na eerder de zwartkeellijster in Groningen. En mooie soorten!
Bastaardarend

zaterdag 17 februari 2018

Een weekje Finland

Afgelopen week heb ik een weekje in Finland doorgebracht, waar ik op het Konnevesi Research Station een Winter School heb gevolgd over de boreale winter. Dit onderzoekscentrum ligt in Central Finland, aardig afgelegen in het naaldbos en met uiteraard vele meren in de nabijheid. De winter is in Finland echter toch wel andere koek dan hier, want met 50 cm sneeuw en 30 cm ijs op de meren kan maar weinig overwinteren. Wat wel kan overwinteren doet dat op een eigen manier, waar dus met name de colleges over gingen.
Onderzoeksstation
De onderwerpen besloegen het hele ecosysteem, dus over het waterleven, vogels, zoogdieren en planten. Op het onderzoekscentrum wordt met name ook veel gekeken naar rosse woelmuizen, waar grote experimenten mee worden gedaan. Deze soort leeft in de winter onder een dik pak sneeuw in gangen, waar het 0 graden is, terwijl wezels weer op deze beesten jagen onder de sneeuw. Verder zijn ook de grote uilen, zoals lapland- en oeraluil afhankelijk van de muizenstand. Deze zaten dan ook in het gebied waar ik was, maar uilen lieten zich helaas niet horen of zien toen ik er was. Dit komt omdat de muizenstand nu laag is en de uilen dan gewoon een jaartje overslaan en niet gaan broeden...
Rosse woelmuis
Tijdens één excursie werd ook nog een netje opgezet om vogels te ringen voor onderzoek. Naast wat pimpel- en koolmezen hing daar ook ene kuifmees in. Een leuke verrassing!
Kuifmees
Andere leuke overwinterende vogelsoorten kwam ik nog wel tegen. Zo zaten rond het onderzoekscentrum wat grijskopspechten, die zich leuk lieten zien en horen, en kwam ik daar ook nog een kleine bonte specht tegen. Dit was wel tekenend voor de vogelbezetting, wat vrijwel alleen in de nabijheid van bebouwing zaten vogels. Wat dieper in het bos was het doorgaans muisstil, want daar is immers veel minder te eten. De echte goede soorten zijn dan natuurlijk juist weer wel in het bos te vinden!
Grijskopspecht
In het bos ben ik één keer een hazelhoen tegen gekomen, die verschrikt voor me opvloog. Verder was een groepje grote kruisbekken ook een leuke verrassing, maar meestal was het niet veel meer dan wat taigaboomkruipers, koolmezen en grote bonte spechten. Bij bebouwing was het wat afwisselender met vaak huis- en ringmussen en met wat geluk ook matkop, zwarte en kuifmees. Als er wat bessenstruiken stonden wilde er weleens een groepje pestvogels opduiken en ook kwam een groepje grote barmsijzen, noordse goudvinken of geelgorzen weleens langs.
Pestvogels
Het onderzoekscentrum lag overigens ook aan een meer, waar door waterval een gedeelte open was. Daar zaten dan ook gelijk ca. 15 zwartbuikwaterspreeuwen, die vanuit noordelijkere gebieden naar het zuiden afzakken. Erg leuk om zoveel van die beestjes te zien! Verder trekken er door de uitgestrekte bossen groepen bonte kraaien en raven rond, en ook een zeearend kwam een keer langs. Erg leuk! Watervogels waren geheel afwezig. Alleen in Helsinki kwam ik een sloot tegen waar dan wel gelijk ruim 150 wilde eenden in zaten. De rest trekt allemaal weg.Waterspreeuwen

Het programma van de week was vrij actief, waarbij we ook een hele dag hebben gelanglauft in een nationaal park. Een prachtig bosgebied! De busrit was overigens al geslaagd met een groep van ca. 15 korhoenen die in wat berken foerageerde en een fraaie klapekster. Het gebied zelf leverde wat dat betreft flink minder soorten op, want verder dan een viertal vogelsoorten kwam ik hier niet. Eén daarvan was wel een mannetje auerhoen. We vonden dezen aan de hand van de sporen in de sneeuw, wat een goede manier is om een beeld te krijgen van de soorten die er zitten. Nadat we de sporen van het beest gevolgd hadden vloog hij opeens onder een boom vandaan en zag ik 'm in een flits verdwijnen. Een schichtige waarneming, maar dat hoort wellicht wel bij de soort...
Poot- (boven) en vleugelafdruk van auerhoen
Wat de sporen betreft kwamen we ook vele sporen van zoogdieren tegen. Zo zagen we voetafdrukken van boommarters, wezels, een eland en vooral ook van otters. Deze hadden hele glijbanen door de sneeuw, wat een komische gezicht moet zijn om die beesten langs te zien komen glijden. We hadden overigens ook nog het geluk om op het meer in de verte een otter te zien rennen, maar als snel dook hij een wak in en kwam niet meer terug. Wel een gave waarneming!
Boommarter- en wezelsporen
Ottersporen
De overstaptijden in Helsinki van trein naar vliegtuig waren overigens dusdanig dat ik daar ook nog aardig wat tijd had om rond te lopen. Helsinki ligt een stuk zuidelijker dan waar ik verbleef en ook is het aantal mensen veel hoger. Kennelijk heeft dat toch invloed, want daar kwam ik bijvoorbeeld nog wel groenlingen, keep, boomklever, havik en kramsvogels tegen. Al met al was het een erg leerzaam weekje met ook nog wat leuke vogelsoorten!
Fins speelgoed
Finse bossen
Fins landschap